Docker autostart container

Create service

make file in /etc/systemd/system/

cd /etc/systemd/system
nano /docker-[containername].service

Insert following code:

[Unit]
Description=Docker [containername] server
Requires=docker.service
After=docker.service
[Service]
Restart=always
ExecStart=/usr/bin/docker start -a [containername]
ExecStop=/usr/bin/docker stop -t 2 [containername]
[Install]
WantedBy=default.target

Add service to systemd

systemctl enable docker-[containername].service

When system reboots, service will be started.

Tytera DMR koppelen aan APRS

Dit is een stappenplan om APRS werkend te krijgen op je Tytera portofoon. Het is alleen mogelijk om APRS pakketten te verzenden indien je direct verbonden bent met een ‘echte’ DMR-repeater. Verbindingen zoals via DV4mini ondersteunen de pakketten niet.

Configuratie portofoon MD-380/390 GPS

Uitgangspunt is dat je de laatste versie codeplug geprogrammeerd hebt.

Gebruik het juiste CPS programma bijvoorbeeld CPS MD390.

 

Laad de configuratie vanuit de porto naar je pc.

Open venster ‘General Setting’

Vul het veld ‘Radio Name’ in met je callsign.
Vul het veld ‘Radio ID’ in met je DMR-ID.

Open venster ‘Menu Item’

Vink de optie GPS aan. Je kunt dan later de status van je GPS ontvangst is.

Open venster ‘Digital contacts’

Voeg een contact toe, noem deze GPS met als call type ‘privat’ en ID 5057.

Open venster ‘GPS System’

Gebruik tabblad 1 en stel het volgende in:
– GPS revert channel: Current CH
– Default GPS Report Interval (s): 60 (indien alles werkt, gelieve interval te verhogen om overlast te voorkomen)
– Destination ID: GPS (is Digital Contact die bij voorgaande stap toegevoegd is)

Open venster ‘Channel Information’

Selecteer bij GPS de optie ‘1’.

Programmeren

In het CPS programma is alles nu ingesteld. Download de gegevens naar de portofoon.

Brandmeister Self-care instellen

Meld jezelf aan op de website van Brandmeister
https://brandmeister.network/

Vul de gegevens in zoals in onderstaande afbeelding

Chinese Radio
60 sec
APRS Callsign: je callsign aangevuld met -7
APRS Text: je roepnaam

Sla de aanpassing op.

Testen

Indien alles juist geconfigureerd is, kun je beginnen met testen.
Zorg dat je een zone instelt waarin de channel staat die aangepast is met optie GPS = 1.
Als het goed is zie je nu boven in het scherm een wereldbol. In het begin zal daar een rood kruis bij staan.
Bij goed ontvangst gaat het kruisje weg en zal je positie elke minuut doorgezonden worden.

Het is ook mogelijk om bij elk willekeurig channel handmatig via het menu GPS te activeren.
Let er dan op dat je GPS instelling 1 hebt geselecteerd.

Gefeliciteerd, je bent nu zichtbaar in het aprs netwerk!